อะแดปเตอร์ปิดตำแหน่งที่ไม่ได้ช้งาน สำหรับ P-6 (1 ชิ้น)

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานกับตัวอย่างได้พร้อมกันสูงถึง 6 ตัวอย่าง

ระเหยได้สูงสุด 6 ตัวอย่างพร้อมกัน ใช้อะแดปเตอร์เปล่า เพื่อปิดตำแหน่งว่างของฝาปิดสุญญากาศ P-6

อะแดปเตอร์ปิดตำแหน่งที่ไม่ได้ช้งาน สำหรับ P-6 (1 ชิ้น)