อุปกรณ์ป้องกันอ่าง

ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและขวดระเหยทรงลูกแพร

อุปกรณ์ป้องกันอ่างเป็นอุปกรณ์ป้องกันการกระเซ็นทำจากโพลีคาร์บอเนตติดตั้งอยู่บนอ่าง ช่วยปกป้องขวดระเหยทรงลูกแพรและผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เสริมใช้ร่วมกับ Rotavapor® R-250 EX (เครื่องระเหยสารแบบหมุนระดับอุตสาหกรรม)

อุปกรณ์ป้องกันอ่าง