เครื่องปั่นแก๊สเข้าในระบบทำแห้งพร้อมตัวกรองทางเข้า

การจ่ายอากาศที่เชื่อถือได้สำหรับรูปแบบเปิดและปิด

เครื่องดูดอากาศเพื่อทำแห้งในรูปแบบเปิดหรือแบบปิดโดยมีการหมุนเวียนก๊าซเฉื่อยโดยทำงานกับ Nano Spray Dryer B-90 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน) มีแผ่นกรองใยแก้วเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอากาศขาเข้าโดยอนุภาคทุกชนิดจากสิ่งแวดล้อม

เครื่องปั่นแก๊สเข้าในระบบทำแห้งพร้อมตัวกรองทางเข้า