ฝาปิดขั้นสูงสำหรับการสกัดของแข็ง (SPE) สำหรับ R-12

การเพิ่มความเข้มข้นและการทำให้บริสุทธิ์สำหรับการวิเคราะห์หรือการสกัดตัวอย่างของเหลว

การใช้ฝาครอบสำหรับการสกัดแยกสารด้วยของแข็งสำหรับ SyncorePlus R-12 (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและทำให้ตัวอย่างบริสุทธิ์สำหรับการวิเคราะห์หรือเพื่อสกัดตัวอย่างของเหลว เช่น น้ำ ด้วยความช่วยเหลือของ SyncorePlus (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) ขั้นตอนงานที่จำเป็นทั้งหมดรวมทั้งการระเหยของสารชะจะเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องจัดการตัวอย่างระหว่างแต่ละขั้นตอน อุปกรณ์เสริมนี้เหมาะสำหรับคอลัมน์ SPE ที่มีปลายล็อคเป็นชนิด Luer-tipped หรือแผ่นกรอง

ฝาปิดขั้นสูงสำหรับการสกัดของแข็ง (SPE) สำหรับ R-12