Filter

Filter

NIR สเปกโตรสโคปี
การกลั่นด้วยไอน้ำ
การทำแห้ง
การย่อย
การระเหยสาร
การสกัด
การห่อหุ้มตัวอย่าง
การเผา

เครื่องมือ: เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

ผลลัพธ์ 4