16 ต.ค. 2566 – 20 ต.ค. 2566

NIRCal Calibration Training (Autumn Session)

Take a deep dive into the world of NIR spectra modelling and calibration. The course is designed for NIRFlex N-500/ NIRMaster users who are in charge of developing quantitative and qualitative calibrations with BUCHI chemometric software NIRCal.
  • Type:สัมมนาภายในประเทศ
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Day 1: Spectroscopy, SW/HW:
• Physical background of the NIR and measurement principle of the BUCHI NIRFlex N-500 Polarization FT-NIR System
• Spectrometer techniques
• Software and Hardware overview & Service
• Life cycle concept
• Database maintenance
• Security settings
• Roadmap for routine application use

Day 2, 3: Qualitative Part:
• NIRWare settings, Management of applications and measurements
• Database handling and archiving
• Lifecycle concept
• Chemometric theory of Principal Component Analysis
• Creation of qualitative calibrations (Cluster) and applications
• Use of pre-calibrated applications
-> Requires Web Based Training to be completed prior to registration

Day 4, 5: Quantitative Part:
• NIRWare settings, Management of applications and measurements
• Database handling and archiving
• Lifecycle concept
• Chemometric theory of Principal Component Analysis
• Creation of quantitative calibrations (PCR, PLS) and applications
• Use of pre-calibrated applications
-> Requires Web Based Training to be completed prior to registration

เป้าหมายการเรียนรู้

The qualitative training module is designed to enable you to perform proper identification of your substances. The quantitative part teaches you to quantify the desired parameters of your substances.

วันที่
16 ต.ค. 2566 – 20 ต.ค. 2566
เวลาสอบ
5 days (both qualitative and quantitative); 3 days (qualitative or quantitative)
สถานที่ตั้ง
Meierseggstrasse 40, 9230 Flawil/Switzerland
BÜCHI Labortechnik AG
ราคา
CHF 4,000.00 (for 5 days); CHF 2,400.00 (for 3 days)
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว