องค์ความรู้

การแบ่งปันความรู้ด้านห้องปฏิบัติการ

เปิดรับความรู้-ทักษะและความเชี่ยวชาญนานหลายปีในด้านห้องปฏิบัติการตามที่คุณสะดวก 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเป็นผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับวิธีการทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เครื่องระเหยแบบหมุน ไปจนถึงเครื่องสกัดและการทำแห้งแบบพ่นฝอย และ NIR ใช้ประโยชน์จากความรู้ทางห้องปฏิบัติการและความเชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการที่เราสั่งสมยาวนานหลายปีในการสร้างวิธีการเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ 

การประยุกต์ใช้งาน

ความเชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการของเราที่แผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วทุกสาขาทางวิทยาศาสตร์

เราได้รวบรวมความรู้ด้านห้องปฏิบัติการของเราลงในบันทึกการประยุกต์ใช้งานหลายร้อยรายการที่ประกอบด้วยวิธีการ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของกระบวนการ และข้อมูลผลลัพธ์ ใช้ประโยชน์จากทักษะทางห้องปฏิบัติการในสาขาเคมี เภสัชกรรม อาหารและสิ่งแวดล้อมของเรา ตลอดจนข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในห้องปฏิบัติการที่ท้าทายของคุณ   

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานต่างๆ
Pure_Lab_detail_06.jpg

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี

ทฤษฎีพื้นฐานและทักษะทางห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในวิธีการดำเนินงานของคุณ

เราได้ทำงานกับเครื่องมือต่างๆ โดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน วิธีโครมาโทกราฟี เทคนิค Kjeldahl (เจลดาห์ล) และวิธีการอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เห็นถึงรายละเอียดที่ซับซ้อน และได้ทำหลักปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้งานของลูกค้า ใช้คำแนะนำต่างๆ ของเราผนวกกับความรู้พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการและเคล็ดลับต่างๆ เพื่อปรับปรุงเทคนิควิธีการของคุณเองได้ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
BUCHI_Kjeldahl_Cylinder_mid.jpg