09 พ.ค. 2566

User Training Spray Drying & Encapsulation (virtual)

The spray drying & encapsulation training is designed to give you a theoretical and practical overview of those two techniques. Topics such as how to start and optimize a process, particle engineering, scale up and troubleshooting will be presented.
  • Type:Online Trainings
Man_Laboratory_S-300_01.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

-Introduction to Spray Drying 
-Particle Engineering 
-Optimization and Success in Spray Drying
-Scale-up 
-Online Demonstration 
-Q and A

 

A demo session will illustrate the theoretical part and give you a feeling of the different instruments. Customer samples can also be discussed to help you find the ideal solution for your specific process.

Participants with an experience range of about 1-3 years will profit the most of the sessions.

Please note that we require a minimum of 4 participants in order to carry out the training. Please register by clicking the green button 'Register' and describe your request, we will get in contact with you afterwards.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • Basic principle of Spray Drying and Encapsulation
  • Basic principles of particle engineering and how to optimize a Spray Drying process
วันที่
09 พ.ค. 2566
เวลาสอบ
4 hours - choose your session either from 08.00-12.00 CET or from 13.00-17.00 CET
สถานที่ตั้ง
Virtual by Livestorm
ราคา
CHF 150.00
ภาษาของหลักสูตร
English

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน