24 พ.ย. 2565

User Training Non-Kjeldahl - Steam Volatile Analytes

The training is designed to provide you with theoretical and practical knowledge of non-Kjeldahl applications offered by BUCHI.
  • Type:สัมมนาภายในประเทศ
MultiDist_main.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

The advanced user training for non-Kjeldahl (steam volatile analytes)is designed to provide you with theoretical and practical knowledge of non-Kjeldahl applications offered by us. The practical session will cover detailed training on sample preparation and analysis with our instruments (DistLine/ Metrohm EcoTitrator/ Titrino Plus:

• Basic theory and practical sessions for determination of alcohol content, total SO2 and other volatile analytes in food/ Beverages
• Blank, reference substances and sample preparation
• Preparing BUCHI unit DistLine and Metrohm Eco Titrator/ Titrino Plus for analysis
• Hands-on complete workflow: sample preparation, distillation, titration & data management
• Workflow optimization
• Troubleshooting

เป้าหมายการเรียนรู้
  • Learn about sample preparation
  • Perform analysis with BUCHI Kjeldahl instrument (Dist Line) 
  • Perform titration on Metrohm EcoTitrator/ Titrino Plus as per the necessity of the application
วันที่
24 พ.ย. 2565
เวลาสอบ
1 day, from 08.30 to 17.30 CET
สถานที่ตั้ง
Meierseggstrasse 40, 9230 Flawil/Switzerland
BÜCHI Labortechnik AG
ราคา
CHF 550.00
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว