23 พ.ย. 2565

User Training Kjeldahl

The user training Kjeldahl is tailored to provide you with theoretical and practical knowledge of Kjeldahl and alternative nitrogen determination methods.
  • Type:สัมมนาภายในประเทศ
K-439_main.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

• Basic and advanced theory and practical sessions for Kjeldahl and nitrogen determination using Devarda method and salicylic acid digestion for inorganic nitrogen compounds
• Blank, reference substances and sample preparation
• Preparing BUCHI units K-415, K-449, K-375, K-376, KjelLine for analysis
• Kjeldahl complete workflow: digestion, distillation, titration & data management
• Workflow optimization
• Troubleshooting
• Basic maintenance on BUCHI units K-415, K-449, K-375, K-376, KjelLine
• Introduction to KjelLink: Functionality of the software, data import/ export, creating reports

เป้าหมายการเรียนรู้
  • Optimization of the daily workflow in order to save on time and costs
  • Minimize usage of chemicals
  • Sample preparation and analysis with our high-end instruments
  • Data management using KjelLink 
วันที่
23 พ.ย. 2565
เวลาสอบ
1 day, from 08.30 to 17.30 CET
สถานที่ตั้ง
Meierseggstrasse 40, 9230 Flawil/Switzerland
BÜCHI Labortechnik AG
ราคา
CHF 1,100.00
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน