01 ม.ค. 2566

User Training Extraction - on demand

With this customized training you will deepen your knowledge about classical and Pressurized Solvent Extraction. This training is available on demand. Please click the green button 'register' and describe your request.
  • Type:ตามความต้องการ
Woman_Man_Laboratory_01.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

The  Advanced Extraction training will deepen your knowledge about Extraction. Both, classical as well as Pressurized Solvent Extraction will be part of this training. 
During a hands-on session, we will discuss all steps of the total fat determination of a food sample incl. homogenization and hydrolysis. In another hands-on session, you will see the complete workflow from sample to extract for an environmental sample.
Information about method development, tipps&tricks, best practice, and troubleshooting will help you in your daily experience with extraction in the lab.

  • Introduction into the extraction theory including different extraction methods
  • Hands-on incl. method development, tipps&tricks, best practice, and troubleshooting for:
    - Total fat determination of a food sample
    - Sample preparation of an environmental sample
  • Certificate

Please note:
This training is available on demand. Please click the green button 'register' and describe your request. We will get in contact with you afterwards.
Also, please note that we require a minimum of 2 participants in order to carry out this training.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • Customer can determine the fat content of different food samples
  • The customer knows about the possibility to prepare environmental samples for analysis via Pressurized Solvent Extraction
วันที่
01 ม.ค. 2566
เวลาสอบ
Individual training on demand, either virtual training or on-site
สถานที่ตั้ง
Virtual or on-site
ราคา
To be offered upon your demands
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว