01 ม.ค. 2566

User Training Chromatography (virtual) - on demand

The chromatography training is designed to help you get the most out of your preparative chromatography system.
  • Type:ตามความต้องการ
Instrument_Pure_C-805_15.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Performance and flexibility fitting your needs
The chromatography training is designed to help you get the most out of your preparative chromatography system. We will discuss how to optimize separations for speed and purity, how to choose the right detection method, and how to take good care of your system. Besides this you have the possibility to discuss your own sample, that we can find the right solution for your specific separation problem.

 

• Advanced theory of chromatography (preparative application)
• Choosing solvent systems and optimizing gradients
• Choosing the right column size and material
• Optimizing settings
• Optimizing detection
• Discussing customer samples
• FAQ's and failure handling
• Basic maintenance

 

Please note that we require a minimum of 2 participants in order to carry out this training.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • Learn how to optimize your separation
  • Learn tips and tricks how to maintain your system and columns
วันที่
01 ม.ค. 2566
เวลาสอบ
3.5 hours with 0.5 h break, from 08.00 to 12.00 CET or from 14.00 to 18.00 CET
สถานที่ตั้ง
Virtual, by either MS Teams or Livestorm session
ราคา
CHF 300.00
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน