17 พ.ย. 2565 – 18 พ.ย. 2565

User Training Chromatography (November)

The chromatography training is designed to help you get the most out of your preparative chromatography system
  • Type:สัมมนาภายในประเทศ
res-console.cloudinary.png
เนื้อหาของการฝึกอบรม

• Advanced theory of chromatography (preparative application)
• Choosing solvent systems and optimizing gradients
• Choosing the right column size and material
• Optimizing settings
• Optimizing detection
• Discussing customer samples
• FAQ's and failure handling
• Basic maintenance

Besides this you have the possibility to bring customer samples, that we can find the right solution for your specific separation challenge.

เป้าหมายการเรียนรู้

Learn how to optimize separations 
Speed up your application
Choose the right detection method to purify 
Take good care of your system

วันที่
17 พ.ย. 2565 – 18 พ.ย. 2565
เวลาสอบ
1.5 days (08.45 to 17.00 CET on first day, 08.45 to 13.00 CET on second day)
สถานที่ตั้ง
Meierseggstrasse 40, 9230 Flawil/Switzerland
BÜCHI Labortechnik AG
ราคา
CHF 1,100 (CHF 350 for further participants from same company/institute)
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว