01 ม.ค. 2566

NIRWise Plus Calibration Development Training (virtual) - on demand

This virtual training will give an insight on calibration development for ProxiMate NIR.
  • Type:ตามความต้องการ
ProxiMate_feature_instrument_standardisation.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Chapter 1: Basics NIR Spectroscopy
Chapter 2: NIRWise Basics for Calibration Development
Chapter 3: Chemometrics Basics
Chapter 4: NIRWise Plus
• Files and Folders
• Features
• Calibration Optimization

Please note:
This training is available on demand. Get in contact with us by clicking the green button 'Register'.
Also, please note that we require a minimum of 3 participants in order to carry out this training.

เป้าหมายการเรียนรู้

You will get to know the background of NIR spectrocopy

You will obtain a basic understanding of chemometrics

You will be enabled to interpret calibration models and results

You will be able to optimise calibrations with NIRWise Plus

วันที่
01 ม.ค. 2566
เวลาสอบ
3 hours
สถานที่ตั้ง
Virtual training
ราคา
CHF 300
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน