28 ก.ย. 2565 – 29 ก.ย. 2565

NIRWise Plus Application Development Training Sep. 28/29 (Western)

The training will give an insight on application development for ProxiMate NIR
  • Type:Online Trainings
ProxiMate_Light_petri_dish_right.jpg
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Chapter 1:
Basics NIR Spectroscopy

Chapter 2:
NIRWise Basics for Calibration Development

Chapter 3:
Chemometrics Basics

Chapter 4:
NIRWise Plus
• Files and Folders
• Functionalities
• Calibration Calculation and Optimization

เป้าหมายการเรียนรู้

• You will obtain a basic understanding of chemometrics
• You will be enabled to interpret calibration models and results
• You will be able to create and optimise calibrations with NIRWise Plus

วันที่
28 ก.ย. 2565 – 29 ก.ย. 2565
เวลาสอบ
14.00-17.00 CET on first day /14.00-16.00 CET on second day
สถานที่ตั้ง
Virtual classroom
ราคา
CHF 300
ภาษาของหลักสูตร
English

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน