23 มี.ค. 2564

How to use continuous extraction for quick and compliant fat determination

Discover best practice approaches for obtaining fast, accurate and reliable results while remaining compliant with standard methods.
  • Type:ตามความต้องการ
Food_Oil_Seeds.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Continuous success in fat determination is possible if you integrate automated continuous extraction into your workflow. Together with Dr. Claudia Blum, our Global Product Manager for Extraction Solutions, learn about fully compliant processes that you can use to quickly obtain accurate and reliable results.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • Overview and characteristics of continuous extraction
  • Benefits of automated continuous extraction
  • Complete fat extraction workflow from sample to data
  • Instruments and solutions for automated continuous extraction
  • Application example: continuous extraction for compliant fat determination in oil seeds
วันที่
23 มี.ค. 2564
เวลาสอบ
60 min
สถานที่ตั้ง
Virtual classroom
ราคา
For free
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง