22 ก.ค. 2563

How to create intense flavors with modern distillation

Want your creations to burst with flavor? Learn about modern distillation techniques and their applications in preserving delicate flavours and aromas in drinks.
  • Type:ตามความต้องการ
Beverage_Cocktail_Red.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Distill some creativity into your recipes with our free webinar. Join a BUCHI product specialist and an experienced Jerry Thomas mixologist to learn how to use modern distillation techniques to achieve intense flavours.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • Distillation basics
  • Demonstration of a rotary evaporator in a bar setting
  • Recipes for cocktails created through distillation
วันที่
22 ก.ค. 2563
เวลาสอบ
60 min
สถานที่ตั้ง
Virtual classroom
ราคา
For free
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว