เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องเวลาในการทำงาน

เคร็ดลับที่ช่วยให้ระเหยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรเตอร์ดังกล่าวแสดงการชี้แนะการระเหยสารอย่างถูกวิธีและยังช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม!

โปสเตอร์ – สนุกการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง!

แสดงโปสเตอร์การทำโลโอฟิไลเซชั่นที่ผนังห้อง!

ดาวน์โหลดโปสเตอร์โลโอฟิไลเซชั่น

โปสเตอร์ – นี่คือช่วงเวลาของการระเหยสาร!

เช็คระบบการแยกสารกับเรา

ดาวน์โหลดโปสเตอร์โครมาโตกราฟี

โปสเตอร์ – อย่าปล่อยให้เวลาระเหยทิ้ง!

ค้นพบเคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระเหยสาร

ดาวน์โหลดโปสเตอร์สำหรับการระเหยสาร