ผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิต

การจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่และชิ้นส่วนสำหรับซ่อมบำรุง อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลืองไว้พร้อม รองรับลูกค้าให้ยาวนานที่สุดถือเป็นเป้าหมายของ BUCHI เสมอมา. แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ส่วนประกอบ ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีอายุการใช้งานและวงจรชีวิตที่จำกัด. ดังนั้น โปรดดูเอกสารแนบต่อไปนี้ซึ่งจะ แสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่เราไม่สามารถรับประกันความพร้อมในการวางจำหน่าย และผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ที่จะใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต่อไป. ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการ ลูกค้าภายในพื้นที่.