ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ BUCHI พร้อมทำงานบน Windows 8.1

การเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 แทน Windows XP หรือ Windows 7 ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ BUCHI โดยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับพีซีที่แสดงรายการด้านล่างนี ้ คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้การติดตามตรวจสอบข้อมูลและงานในแต่ละวันของคุณสามารถทำได้อย่างสะดวก หากต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1โปรดสั่งซือ้ โปรแกรมอัปเดตสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์รุ่นปัจจุบันของคุณ

 

"เรามีความประสงค์จะส่งข้อมูลถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพลิเคชั่นโน็ต, คู่มือการใช้งาน, webinar, และการเชิญเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นทางบูชิจึงขออนุญาติติดต่อกับลูกค้าของเรา ทั้งนี้คุณลูกค้าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและวิธีที่เราใช้รวมถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา"
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.