BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Ultrasonic Package

เพิ่มขนาดอนุภาคของคุณในระดับสูงสุด

Mini Spray Dryer B-290 Ultrasonic Package

สร้างอนุภาคขนาดใหญ่ด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องปฏิบัติการ โดย Ultrasonic Package (แพคเกจสำหรับหัวฉีดแบบอุลตร้าโซนิค) ช่วยให้การจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเรื่องง่ายดาย และช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างไม่เกาะรวมกัน

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

การปรับปรุงตัวอย่างผงให้ดีขึ้น

 • อนุภาคขนาดใหญ่ (10 – 60 ไมครอน)
 • การไหลที่ดีขึ้นของผงทำให้การจัดการดีขึ้น
 • ง่ายต่อการปรับขนาดกระบวนการผลิตขึ้นในระดับอุตสาหกรรม
 • การกระจายตัวของสารออกฤทธิ์ภายในตัวอย่างผงดีขึ้น

มีประสิทธิภาพสูง

 • การกระจายรูปร่างและขนาดของอนุภาคที่แคบ
 • ประหยัดสารที่มีคุณค่า (> 5 มิลลิลิตร) เนื่องจากผลิตได้แม้ตัวอย่างปริมาณเพียงเล็กน้อย
 • สามารถผลิตผงซ้ำได้
 • ผลผลิตสูง (ถึง 70%)
 • การกำหนดค่าที่เหมาะสมทำได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

ใช้งานง่าย

 • สามารถใช้งานร่วมกับ Mini Spray Dryer B-290 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาค ขนาดเล็ก) ได้โดยง่าย
 • การควบคุมดูแลที่ง่ายดาย
 • การติดตั้งที่รวดเร็วและใช้เวลาน้อยในการทำความสะอาด
 • มองเห็นกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจนด้วยส่วนประกอบที่เป็นเครื่องแก้ว