BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์ «การทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก» (200 นาโนเมตร – 5 ไมครอน)

การทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องปฏิบัติการสำหรับตัวอย่างและอนุภาคขนาดเล็ก

Nano Spray Dryer B-90

คุณดำเนินการกับตัวอย่างราคาแพงหรือต้องการที่จะได้รับอนุภาคที่เล็กที่สุด เราให้บริการด้วย เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรเฉพาะสามด้าน ซึ่งจะสนับสนุนคุณในการทำงานวิจัยและนำเสนอความเป็น ไปได้ใหม่ให้กับคุณ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

 • ป้องกันตัวอย่างที่มีคุณค่าของคุณในขณะทำงานโดยใช้ปริมาณตัวอย่างน้อยมากๆ (> 150 มก. หรือ> 2 มล.)
 • ได้รับ yield สูงซึ่งมีการออกแบบที่ป้องกันวัสดุตัวอย่าง (< 90 %)
 • การใช้งานที่ไม่ซับซ้อน มีฐานข้อมูลออนไลน์สนับสนุน

มีความยืดหยุ่น

 • สามารถทำงานกับวัสดุตัวอย่างราคาสูง
 • ใช้สำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอยและการห่อหุ้มอนุภาคให้อยู่ในรูปของแคปซูล
 • หัวฉีดพ่นชนิดพิเศษสามขนาด สามารถผลิตอนุภาคให้มีขนาดเล็กที่สุด (200 นาโนเมตร – 5 ไมครอน)
 • สามารถทำแห้งแบบพ่นฝอยสารละลายอินทรีย์ (organic solvent) และสารละลายน้ำ (aqueous samples)

สะดวกสบาย

 • ง่ายต่อการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์
 • การกู้คืนข้อมูลในการดำเนินการโดยใช้ซอฟแวร์การเก็บบันทึกของเครื่อง Nano Spray Dryer
 • สามารถมองเห็นกระบวนการทำงานผ่านชุดเครื่องแก้ว ทำให้ง่ายต่อการควบคุม
ภาพรวม
Spray Drying service

บริการและสนับสนุน

 • ฐานข้อมูลการใช้งานออนไลน์ฟรี
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการใช้งาน
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บริการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน

 

Nano Spray Dryer B-90 Application Support

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้