BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์ «การทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดกลาง» (2 – 25 ไมครอน)

ห้องปฏิบัติการการทำแห้งแบบพ่นฝอย ความเป็นไปได้ที่ให้อัตราผลผลิตสูง

Spray Drying solution medium

คุณต้องการที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอันชาญฉลาดของการทำแห้งสำหรับกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นของคุณ ด้วยความเป็นผู้นำทางการตลาด เราขอนำเสนอวิธีช่วยลดเวลาการ ใช้งานของคุณ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

 

เหมาะกับงานหลากหลาย
 • การทำแห้งแบบพ่นฝอย การพ่นฝอยแบบเย็น (Spray Chilling) และการห่อหุ้มอนุภาคให้อยู่ในรูปของแคปซูลในหนึ่งผลิตภัณฑ์
 • การดำเนินการของกลุ่มสารตัวอย่างอินทรีย์ร่วมกับเครื่อง Inert Loop B-295
 • การดำเนินการของกลุ่มสารตัวอย่างอินทรีย์และชนิดผสมน้ำร่วมกับเครื่อง Inert Loop B-295 และเครื่อง Dehumidifier B-296

ใช้งานง่าย

 • การเข้าถึงข้อมูลแอพพลิเคชั่นมากกว่า 400 ข้อมูลฟรี
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับตัวอย่างปริมาณน้อยและง่ายต่อการกำหนดพารามิเตอร์
 • การดำเนินงานที่ง่ายและรวดเร็ว
 • สามารถเพิ่มอัตราการผลิต (Scale-up) ไปสู่ปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น

ปลอดภัย

 • ปลอดการระเบิดเมื่อทำงานร่วมกับตัวอย่างสารอินทรีย์เนื่องจากมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
 • การป้องกันผู้ใช้โดยใช้ม่านนิรภัยชนิดบาง
 • การจัดการด้านความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกรดหรือด่าง
ภาพรวม
Spray Drying service

บริการและสนับสนุน

 • ฐานข้อมูลการใช้งานออนไลน์ฟรี
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เอกสาร IQ/OQ ที่ได้รับอนุญาต
 • เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการใช้งาน
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บริการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
Mini Spray Dryer B-290 laboratory

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้