BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์ «การทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดใหญ่» (10 – 60 ไมครอน)

ห้องปฏิบัติการการทำแห้งแบบพ่นฝอยที่มีขนาดของอนุภาคที่ใหญ่

Spray Drying solution large

คุณต้องมีเครื่อง Spray Dryer ระดับห้องปฏิบัติการที่สามารถผลิตอนุภาคขนาดใหญ่มากและประสบ ความสำเร็จเป็นผงที่ลื่นไหล เรานำเสนอวิธีการชั้นนำของตลาดโดยใช้เครื่อง Mini Spray Dryer B-290 ที่เป็นที่ยอมรับและหัวฉีดอุลตร้าโซนิคแบบใหม่

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ประสิทธิภาพในการทำงาน

 • บรรลุถึงอนุภาคขนาดใหญ่ในระดับห้องปฏิบัติการ
 • ปรับปรุงความสามารถในการลื่นไหลของผงที่ผลิต
 • ทำรูปร่างของอนุภาคให้เป็นแบบเดียวกันและการจำแนกขนาดให้แคบลง
 • ทำงานด้วยอัตราการไหลที่ต่ำและตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย

เหมาะกับงานหลากหลาย

 • เครื่องมือเดียวกันที่ใช้การประยุกต์เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน (การทำแห้งแบบพ่นฝอยและการห่อหุ้มอนุภาคให้อยู่ในรูปของแคปซูล)
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกับหัวฉีดอุลตร้าโซนิค
 • เข้าถึงฐานข้อมูลการใช้งานที่มีการศึกษามากกว่า 400 เรื่องฟรี

ใช้งานง่าย

 • ง่ายต่อการควบคุมและการจัดการ
 • เวลาในการดำเนินการที่สั้นและทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถมองเห็นกระบวนการทำงานผ่านชุดเครื่องแก้ว ทำให้ง่ายต่อการควบคุม
 • การถ่ายโอนผลข้อมูลที่ยอดเยี่ยมทำให้เพิ่มอัตราการผลิตได้ (scale up)
ภาพรวม
Spray Drying service

บริการและสนับสนุน

 • ฐานข้อมูลการใช้งานออนไลน์ฟรี
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เอกสาร IQ/OQ ที่ได้รับอนุญาต
 • เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการใช้งาน
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บริการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน