BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์ «การผลิตเม็ดบีดโดยการสั่นสะเทือนแบบเปียก» (150 – 2000 ไมครอน)

การฟอร์มตัวของเม็ดบีดและแคปซูลจากวัสดุที่หลากหลาย

Encapsulator B-395 Pro

คุณต้องการที่จะห่อหุ้มวัสดุต่างๆ ในโพลีเมอร์เมทริกซ์ เราขอนำเสนอวิธีการที่สร้างสรรค์โดยใช้ เทคโนโลยีการสั่นสะเทือน (การผลิตเม็ด) เพื่อฟอร์มตัวเม็ดบีดและแคปซูล แม้กับวัสดุที่เซนซิทีฟมาก และมีราคาแพง

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ปลอดภัย

 • สามารถใช้กับตัวอย่างที่เซนซิทีฟภายใต้สภาวะการทำงานที่นุ่มนวล
 • การทำงานที่สภาวะปลอดเชื้อด้วยถังทำปฏิกิริยาของเครื่อง Encapsulator B-395 Pro
 • เอกสารที่เป็นประโยชน์สำหรับ GMP

สามารถควบคุมได้

 • ภาพในเวลาจริงของกระบวนการผลิตเม็ด/แคปซูลด้วย stroboscopic lamp บนตัวเครื่อง
 • การควบคุมขนาดของการฟอร์มตัวเม็ดบีดและแคปซูล
 • เหมาะสำหรับวัสดุที่หุ้มด้วยโพลีเมอร์ที่หลากหลาย

ใช้งานง่าย

 • ง่ายและรวดเร็วต่อการจัดการพารามิเตอร์ของกระบวนการที่แตกต่างกัน
 • การทำความสะอาดและการติดตั้งใช้ระยะเวลาสั้นเนื่องจากการออกแบบที่เหมาะกับการทำงาน
 • ลดการหยุดทำงานและการบำรุงรักษาให้น้อยที่สุดด้วยความแข็งแรงและความทนทาน

เสียงจากลูกค้า

“The BUCHI Encapsulator B-395 Pro is the instrument of choice on the market for the sterile encapsulation of cells into polymeric beads and capsules, and is integretable into a GMP process.”

Prof. Bice Conti
Université de Pavia, Lab. Pharmaceutical Technology and Law (PT&L), Dept. Drug Sciences, Italie
ภาพรวม
Encapsulator B-390 / B-395 service

บริการและสนับสนุน

 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เครื่องมือสำหรับการฟอร์มตัวของอนุภาค
 • การใช้ฐานข้อมูล
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • เอกสารสำหรับ GMP
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ
Encapsulator B-390 / B-395 laboratory

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้