BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์ «การผลิตเม็ดบีดโดยการสั่นสะเทือนแบบแห้ง» (100 – 1000 ไมครอน)

การฟอร์มตัวของเม็ดบีดและแคปซูลด้วยกระบวนการทำแห้ง

Encapsulator B-390

คุณต้องการที่จะห่อหุ้มวัสดุต่างๆ ในรูปของโพลีเมอร์แบบแห้งหรือขี้ผึ้งแบบเมทริกซ์ เรานำเสนอทาง เลือกที่เหมาะสมด้วยการใช้เครื่อง Encapsulator B-390 หรือเครื่อง Encapsulator B-395 Pro ร่วมกับ เครื่อง Rotavapor® รุ่น R-300 หรือ Lyovapor™

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

 • การควบคุมขนาดของการฟอร์มตัวเม็ดบีดและแคปซูล
 • การทำแห้งอนุภาคโดยตรงหลังจากกระบวนการฟอร์มตัว
 • การทำความสะอาดและการติดตั้งใช้ระยะเวลาสั้นเนื่องจากการออกแบบที่เหมาะกับการทำงาน
 • ความสามารถในการเพิ่มขนาดขึ้นในระดับ Pilot หรืออุตสาหกรรมด้วยระบบหลายหัวฉีด (Scale up)

ยืดหยุ่น

 • มีการใช้งานจำนวนมากในการส่งและปล่อยในอัตราคงที่
 • เหมาะสำหรับวัสดุที่หุ้มด้วยโพลีเมอร์หรือขึ้ผึ้ง ด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่หัวฉีด
 • การผลิตเม็ดห่อหุ้มอนุภาคขนาดเล็กและผนังห่อหุ้มอนุภาคขนาดเล็กที่มีสารสำคัญอยู่ตรงกลางในกระบวนการขั้นตอนเดีย

ใช้งานง่ายว

 • เร็วและง่ายต่อการจัดการพารามิเตอร์ของกระบวนการที่แตกต่างกัน
 • ภาพในเวลาจริงของกระบวนการผลิตเม็ด/แคปซูลด้วย stroboscopic lamp บนตัวเครื่อง
 • ลดการหยุดทำงานและการบรุงรักษาให้น้อยที่สุดด้วยความแข็งแรงและความทนทาน
ภาพรวม
Spray Drying service

บริการและสนับสนุน

 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • เครื่องมือสำหรับการฟอร์มตัวของอนุภาค
 • การใช้ฐานข้อมูล
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ