BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

SepacoreControl Software (ชุดซอฟต์แวร์)

การควบคุมระบบที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง

SepacoreControl Software_01

คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Sepacore® ระบบโครมาโตกราฟีความดันปานกลางใน ลักษณะโมดูลและมีความยืดหยุ่นสูงได้โดยอาศัยซอฟต์แวร์ SepacoreControl Software ช่วยให้ ระบบทำงานได้อย่างอัตโนมัติและมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับอันตรกิริยาภายในระบบการแยกสาร โดยซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้การทำสารให้บริสุทธิ์สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพสูง

  • ปรับเพิ่มชุดตรวจจับสัญญาณหรือ Detector ได้ถึง 8 ตัวทั้งในส่วนของการวัดพีคและการเก็บ ตัวอย่าง
  • ตรวจติดตามตัวชะอย่างต่อเนื่องด้วยระบบสแกนแสง UV ง่ายต่อการแยกสารประกอบ
  • มีฟังก์ชันชดเชย Dead Volume ช่วยให้การเก็บตัวอย่างมีสัดส่วนผลได้ (Yield) สูง

มีความยืดหยุ่น

  • ตรวจจับสัญญาณได้ในทุกๆ Detector ทั้ง UV-Vis และ ELSD
  • ควบคุมเครื่องเก็บสารละลายได้สูงสุด 2 เครื่องเพื่อการเก็บตัวอย่างที่มากขึ้น
  • สามารถกำหนดรูปแบบการเก็บได้ง่ายด้วยการตั้งโปรแกรม

ประหยัดเวลา

  • การปรับปรุงวิธีการแยกสารให้เร็วขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ในขณะตรวจวัด
  • สารประกอบส่วนใหญ่จะถูกตรวจจับทันทีพร้อมด้วยการตรวจติดตามความยาวคลื่นของแสง UV-Vis 4 ช่วงค่าในเวลาเดียวกัน
Features
Method_Management_02

การจัดการวิธีการทดสอบ

ซอฟต์แวร์ SepacoreControl ช่วยให้สามารถจัดการและเขียนโปรแกรมวิธีการทดสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น การเตรียมวิธีการโดยทั่วไปจะทำโดยการรวมขั้นตอนต่อไปนี้เข้าด้วยกัน: การปรับสภาพคอลัมน์ การแยก การไล่สารเพื่อทำความสะอาดคอลัมน์ ขั้นตอนการไล่สารจะเป็นการแลกเปลี่ยนตัวทำละลายโดยอัตโนมัติภายในหลอดทั้งหมด เช่น ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนจากการทำงานโดยใช้เฟสปกติเป็นเฟสกลับด้าน

Column Management_02

การจัดการคอลัมน์

ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยรายละเอียดของคอลัมน์ อัตราการไหลที่แนะนำ ค่าพิกัดความดันสูงสุดสำหรับคาร์ทริดจ์และคอลัมน์ชนิดต่างๆ ของ BUCHI นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มข้อมูลของคาร์ทริดจ์หรือคอลัมน์อื่นๆ ลงในฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก

Solven_Management_02

การจัดการตัวทำละลาย

ฐานข้อมูลของตัวทำละลายโครมาโตกราฟีที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น จุดเดือด ขีดจำกัดทางยูวี และตัวย่อ สามารถเพิ่มข้อมูลตัวทำละลายและสารผสมตัวทำละลายใหม่ๆ ได้อย่างสะดวก

Run Evaluation_02

การประเมินการทดลอง

ซอฟต์แวร์ SepacoreControl มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ เช่น การติดตามค่าสูงสุด การไฮไลต์ตัวอย่างที่ต้องการ และการบันทึกหมายเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกผังงานและข้อมูลบันทึกของผู้ใช้แต่ละคนในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ JPG หรือ PDF ได้ การระบุหลอดด้วยรหัสสีและเลขกำกับหลอดช่วยให้สามารถหาตัวอย่างที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวมทั้งยังมีฟังก์ชั่นการซูมเข้า/ออก รวมถึงการบันทึกข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่ต้องการเพื่อไฮไลต์จุดที่มีความสำคัญสำหรับการทำงานรายงานอย่างเป็นทางการ  

 

Change_gradient_on_the_fly_05

เปลี่ยนกราเดียนท์ได้ในระหว่างการทำงาน

การเปลี่ยนกราเดียนท์ตัวทำละลายและอัตราการไหลแต่ละส่วนในอนาคตสามารถทำได้ในระหว่างการทำงาน ฟังก์ชั่นเฉพาะ เช่น การรักษาสารผสมตัวทำละลายตามระยะเวลาที่กำหนดหรือการเพิ่มส่วนกราเดียนท์ใหม่ สามารถเรียกใช้ได้ง่ายๆ ในไม่กี่คลิกเท่านั้น

Pause before end_03

หยุดชั่วคราวก่อนสิ้นสุดการแยก

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการหยุดระบบชั่วคราวก่อนสิ้นสุดขั้นตอนการแยก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรูปแบบการแยก จากนั้น จึงเลือกว่าจะทำขั้นตอนการแยกต่อหรือเปลี่ยนไปทำขั้นตอนต่อไป เช่น การทำความสะอาดคอลัมน์

Manual pump control_04

การควบคุมปั๊มด้วยตนเอง

การควบคุมปั๊มในระบบ Sepacore สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมวิธีการทดสอบ วิธีการนี้จะช่วยปรับระบบให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน เช่น โดยการไล่อากาศออกหรือการแลกเปลี่ยนตัวทำละลายแบบเร็ว

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง