BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

เครื่องบรรจุตัวอย่าง

ตัวเลือกที่ง่ายดายสำหรับคุณ

ประเภทของการบรรจุตัวอย่างลงบนคาร์ทริดจ์แฟลชหรือคอลัมน์เตรียม HPLC นั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ของการทำสารให้บริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุตัวอย่างต่างๆ ของ Pure มีตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อให้นักเคมีให้เลือกใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย 

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีความยืดหยุ่นสูง

  • ทางเลือกที่สะดวกหลายประการสำหรับการโหลดของเหลวและของแข็ง
  • หลากหลายมิติสำหรับขนาดตัวอย่างที่แตกต่างกัน
 

โซลูชั่นเฉพาะด้าน

  • อุปกรณ์โหลดเดอร์แบบแข็งทนได้สูงถึง 50 บาร์
  • ตัวเลือกสำหรับการโหลดที่เป็นของแข็งภายในเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

 

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง