BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

PrepPure

ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการเตรียมสาร

คอลัมน์ PrepPure HPLC นั้นเต็มไปด้วยซิลิกาคุณภาพสูงที่ทำให้การแยกสารความละเอียดสูงเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ เลือกขนาด
เพื่อการใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในให้เลือกตั้งแต่ 4.6 – 70 มม. พร้อมด้วยเฟสสำหรับการใช้งานมาตรฐานไปจนถึงการใช้งานเฉพาะด้าน ด้วยเหตุนี้ PrepPure จึงเป็นตัวเลือกเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง 

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีความยืดหยุ่นสูง

  • ช่วงซิลิกาที่หลากหลาย (ซิลิกาไม่มีประจุ, C18, C18 AQ, C4) และขนาดอนุภาค (5-15µm)
  • ความสามารถในการปรับขนาดได้ง่ายเนื่องจากหลายมิติ (ID 4.6-70 มม. ความยาว 150/250 มม.)

โซลูชั่นเฉพาะด้าน

  • คอลัมน์ ID 70 มม. สำหรับการทำให้บริสุทธิ์ขนาดใหญ่ (สูงถึง 85g สำหรับซิลิกาและ 8.5 กรัมสำหรับ C18)
  • C18 AQ phase สำหรับสารประกอบขั้วกลางถึงกลางในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำสูง

 

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง