Glass columns (คอลัมน์แก้ว)

ปรับสเกลการแยกและสามารถมองเห็นสารภายในได้

Glass columns

เมื่อต้องปรับสเกลการทำให้สารบริสุทธิ์ คอลัมน์แก้วจะให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในแง่ของขนาดและ ประสิทธิภาพในการแยกสาร โดยการแยกสารที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำงานได้ที่ความดัน สูงสุดถึง 50 บาร์ (725 psi) และมีความปลอดภัยสูง

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีความยืดหยุ่น

  • โหลดตัวอย่างได้สูงสุดถึง 370 กรัม
  • เพิ่มขนาดการแยกสารหรือปรับสเกลด้วยวัสดุดูดซับที่เลือกได้อย่างอิสระ
  • การแยกสารชีวโมเลกุลสามารถเลือกใช้หัวปั๊ม (Plunger Column) ที่ใช้ร่วมกับสารชีวโมเลกุลได้
  • มีหลากหลายขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 – 100 มม. และความยาว 100 – 920 มม.)

มีประสิทธิภาพ

  • มั่นใจได้ถึงความมีประสิทธิภาพในการแยกสารด้วยวิธีการบรรจุที่ง่ายดาย
  • สามารถทำให้สารบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วในคอลัมน์ที่มีความดันสูงสุดถึง 50 บาร์
  • ไม่มีการสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจาก Dead Volume ต่ำ

ปลอดภัย

  • ป้องกันการแตกกระจายด้วยคอลัมน์แก้วเคลือบพลาสติก
  • ออกแบบมาสำหรับอัตราความดันสูง
  • ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับวัสดุซิลิกา

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง