BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

GlasPure

การปรับเพิ่มขนาดสำหรับการทำสารให้บริสุทธิ์

Glass columns

เมื่อต้องการปรับเพิ่มขนาดในการทำสารให้บริสุทธิ์ GlasPure คือผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นสูงสุดในด้านขนาดและความต้องการในการแยกสาร คอลัมน์แก้วถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณตัวอย่างมากกว่า 300 กรัมและแรงดันที่สูงถึง 50 บาร์ (725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีความยืดหยุ่นสูง

  • ขนาดที่หลากหลายสำหรับความจุซิลิกาจาก 9 กรัมถึง 3.7 กก
  • เข้ากันได้กับชุดไส้กรองแห้งและสารละลายเฉพาะ
  • ขนาดกว้าง (ID 15 - 100 มม. และความยาว 100 - 920 มม.)

โซลูชั่นเฉพาะด้าน

  • คอลัมน์แก้วขนาดใหญ่สำหรับการทำให้บริสุทธิ์ขนาดใหญ่ (ตัวอย่างสูงสุด 370 กรัม)
  • การทำให้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็วในคอลัมน์ที่ทำงานที่ความดันสูงถึง 50 บาร์ (725 psi)
  • การป้องกันผู้ใช้สูงสุดด้วยคอลัมน์แก้วเคลือบพลาสติก

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง