BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Alltech® 3300 ELSD HP

การตรวจจับสารประกอบเชิงซ้อนได้อย่างง่ายดาย

Alltech® 3300 ELSD

เราขอเสนอระบบ ELSD ที่ได้รับการออกแบบและผลิตโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง Alltech® ELSD จะช่วยให้การวิเคราะห์สารประกอบที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่าย เช่น สารประกอบทาง เภสัชกรรม สิ่งเจือปน กรดไขมัน โพลีเมอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ใช้งานง่าย

 • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • มีวิซาร์ดแนะนาทีละขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องตรวจจับให้เสร็จสมบูรณ์
  • มีภาษาให้เลือกใช้งานสาหรับยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ 7 ภาษา
 • ดูแลรักษาง่าย
  • ชิ้นส่วนที่จาเป็นต้องทาความสะอาดและซ่อมบารุงสามารถเข้าถึงได้จากทางด้านหน้า

รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

 • ปรับปรุงค่าคงที่ของเส้นฐานและความไวในการตรวจจับเทียบกับดัชนีหักเหของแสง (RI)
 • ใช้ ELSD ควบคู่กับ UV/Vis และ MS เพื่อให้ได้ข้อมูลทางโครงสร้างและความเข้มข้นระดับสูงสุด
 • ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมวลของสารตัวอย่างที่แม่นยากว่า UV/Vis

ไวต่อการตรวจจับ

 • เสียงรบกวนน้อยและมีค่าคงที่ของเส้นฐานดีเยี่ยม
 • ขีดจากัดในการตรวจหาตา (ระดับนาโนกรัม