คาร์ทริดจ์ FlashPure

เปี่ยมประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลายแอพพลิเคชั่นเป ี่ยมประสิทธิภาพและใช ้งานได ้หลากหลายแอพพลิเคชั่น

cartridges

ใช้งานระบบแฟลชของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยคาร์ทริดจ์ FlashPure ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสูงสุด

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ยืดหยุ่น

 • มีขนาดให้เลือกใช้งานหลายระดับตั้งแต่ระดับมิลลิกรัมจนถึงกรัม
 • รองรับนอร์มัลเฟสและรีเวิร์สเฟสได้อย่างครอบคลุม
 • อนุภาคทรงกลมเพื่อการบรรจุและการคัดแยกอย่างรวดเร็ว

ประสิทธิภาพสูง

 • แยกสารด้วยความละเอียดสูงโดยใช้ซิลิกาคุณภาพสูงและการกระจายตัวของอนุภาคขนาดเล็ก
 • แยกสารได้บริสุทธิ์มากขึ้นเนื่องจากมีระบบคัดแยกที่ดียิ่งขึ้น
 • ปริมาณตัวอย่างมีจำนวนน้อยลงทำให้ระเหยสารได้เร็วมากขึ้น  

รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

 • อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่สามารถใช้ร่วมกับระบบแฟลชได้ทุกรูปแบบ
 • มีความสามารถในการทำซ้ำ
จุดเด่น
Reveleris® & GraceResolv™ Flash Cartridges

แฟลชคาร์ทริดจ์ Reveleris® คุณสมบัติ

 • คัดแยกสารได้ที่ความละเอียดสูงเป็นพิเศษด้วยซิลิกาความ บริสุทธิ์สูง 40 ไมครอน
 • มีทั้งคาร์ทริดจ์แบบมาตรฐานและแบบประสิทธิภาพสูง
 • เลือกใช้ได้ทั้งแบบซิลิกาและแบบพันธะผสม (Multiple Bond)
 • มีซิลิกาชนิดมาตรฐาน 60Å หรือชนิดมีรูพรุนขนาดใหญ่พร้อมให้ เลือกใช้งาน
 • ใช้ได้กับระบบการทำาให้บริสุทธิ์ REVELERIS® ทุกรูปแบบ

 

Chemistry Ideal for
ซิลิกา การใช้งานแบบธรรมดา, สารประกอบแบบมีขั้ว
อะลูมินา สารประกอบแบบมีขั้ว
C18 สารประกอบแบบไม่มีขั้ว
C18-WP ตัวกลางความละเอียดสูงที่มีรูพรุนขนาดใหญ่สำหรับการทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่บริสุทธิ์ เหมาะสำหรับเปปไทด์ โปรตีน และไลปิด
อะมิโน ให้ลักษณะพีกที่ดียิ่งขึ้นสำหรับสารประกอบแบบมีขั้วและสารประกอบพื้นฐาน เหมาะสำหรับคาร์โบไฮเดรต
ไดออล ทางเลือกสำรองสำหรับขั้วประเภทอื่น เหมาะสำหรับสารจำพวกลิพิด

 

RFID

คาร์ทริดจ์แบบไม่ติดแท็ก RFID: การใช้งานทั่วไป

FlashPure

 • คาร์ทริดจ์อเนกประสงค์เหมาะสำหรับ การใช้งานในรูปแบบของนอร์มัลเฟส

FlashPure Select

 • ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า พร้อมให้การรองรับอนุภาคทรงกลมที่มีขนาดเล็ก
 • แนะนำสำหรับกระบวนการแยกสารให้บริสุทธิ์ที่จัดการได้ยาก

FlashPure EcoFlex

 • เหมาะกับการใช้กับระบบแฟลชทั่วไปด้วยรูปแบบของชุดข้อต่อหรือฮาร์แวร์ดแบบมาตรฐาน
 • ให้ความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าในด้านของการใช้งานเนื่องด้วยข้อต่อหรือฮาร์ดแวร์แบบมาตรฐาน

 

RFID_tag2

คาร์ทริดจ์แบบติดแท็ก RFID: เพื่อการจัดการที่ง่ายดายเมื่อใช้งานร่วมกับระบบ Reveleris®

FlashPure ID

 • รองรับนอร์มัลเฟสและรีเวิร์สเฟส
 • C18 ที่มีรูพรุนขนาดใหญ่ (C18-WP) สำหรับการใช้งานเปปไทด์

FlashPure ID HP

 • อนุภาคที่เล็กลงเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของนอร์มัลเฟสงขึ้น
 • การกระจายตัวของอนุภาคมีช่องว่างแคบ

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง