กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ «การเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบทวีคูณ»

เชื่อมช่องว่างระหว่างวิธีโครมาโตกราฟีด้วยความดันปานกลางและการเตรียมตัวอย่างสำหรับ HPLC

Preparative Chromatography Dual

เมื่อปริมาณตัวอย่างที่ต้องการแยกมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ความรวดเร็วในการเตรียมหรือแยกตัวอย่างจึง เป็นที่ต้องการ ระบบ Reveleris® สามารถตอบโจทย์การแยกสารด้วยวิธีโครมาโตรกราฟฟีแบบ Flash และ HPLC พร้อมด้วยเครื่องวัด ELSD ที่ช่วยให้การทางานรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเครื่องเดียว

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ทำสารให้บริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วสำหรับตัวอย่างในทุกขนาด

 • ระบบเดียวที่ทาได้ทั้งการแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลชและการนาส่วนแยกเก็บมาทาให้บริสุทธ ต่อจากนั้นโดยใช้การเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบ HPLC สามารถใช้คอลัมน์เตรียมตัวอย่างแบบ HPLC ที่เติมซิลิกาขนาด 10 – 15 ไมครอนได้ด้วยความดันที่มีระดับสูงสุดถึง 120 บาร์ (1700 psi)
 • แแยกสารแบบแฟลชได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม (การเปลี่ยนตาแหน่งข้อมูล TLC)
 • สารประกอบทั้งหมดจะถูกตรวจจับทันทีเมื่อใช้เครื่องตรวจจับ UV ร่วมกับ Evaporative Light Scattering Detector หรือ ELSD (เครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง)

การแยกสารที่มีประสิทธิภาพสูง

 • ความสามารถสูงสุดในการแยกสารเต็มรูปแบบด้วยซอฟต์แวร์ Reveleris® Navigator® (อุปกรณ์เสริม): เพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยอ้างอิงตาม TLC หรือ HPLC
 • การทาสารให้บริสุทธิ์: การแยกสารบนคอลัมน์ประสิทธิภาพสูงที่บรรจุอนุภาคขนาดเล็ก

 

ใช้งานง่าย
 • Prep HPLC ใช้งานง่ายเหมือนระบบโครมาโตกราฟีความดันระดับปานกลาง
 • เปลี่ยนจากโหมดแฟลชเป็นโหมด Preparative ได้ด้วยคลิกเดียว
 • การควบคุมดูแลที่ง่ายดายด้วยหน้าจอใช้งานแบบกราฟิกที่ออกแบบขึ้นมาสาหรับขั้นตอนการทาสารให้บริสุทธ โดยเฉพาะ
 • เชื่อมต่อกับแฟลชคาร์ทริดจ์ คอลัมน์แก้ว หรือคอลัมน์เตรียมตัวอย่างสาหรับ HPLC ได้อย่างง่ายดาย
ภาพรวม

บริการและสนับสนุน

 • การประยุกต์ใช้งานที่มีข้อมูลอ้างอิง
 • แนวทางของแล็บโครมาโตกราฟี
 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน