BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Syncore® Polyvap (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง)

เพิ่มประสิทธิภาพการระเหยสารหลายตัวอย่างพร้อมกัน

Syncore® Polyvap

Syncore® Polyvap (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง) ช่วยให้สามารถระเหยตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว ถึง 96 ตัวอย่างพร้อมกัน ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการระเหยหลายตัวอย่างที่มีปริมาณ ตั้งแต่ 0.5 – 500 มิลลิลิตร

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

  • ปริมาณตัวอย่างระดับสูงสุดถึง 96 ตัวอย่างด้วยเทคโนโลยีการระเหยแบบสุญญากาศและเขย่า แบบหมุนวน “Vacuum Vortex”
  • เก็บรวบรวมสารละลายด้วยวิธีการโครมาโตกราฟีได้โดยตรง
  • การใช้งานร่วมกับการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (SPE) ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน ข้าม

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ปล่อยมลพิษในระดับต่ำสุดด้วยอัตราการคืนกลับของตัวทำละลายเกือบ 100%
  • ป้องกันการชะลอ การเดือดระหว่างการระเหยเนื่องจากการสั่นหมุนแนวระนาบ
  • ประหยัดเงินและลดการปล่อยก๊าซโดยไม่ใช้ไนโตรเจน
  • ไม่มีการปนเปื้อนเนื่องจากฝาครอบสุญญากาศ

มีความยืดหยุ่น

  • ชั้นวางสลับสับเปลี่ยนได้ทำให้รองรับการระเหยตัวอย่างได้ตั้งแต่ 0.5 – 500 มิลลิลิตร
  • ระบบสุญญากาศสามารถปรับความดันได้เป็นระดับ ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและความรวดเร็ว ในการทำงานสูงสุด
  • ระเหยได้แม้ตัวทำละลายที่มีจุดเดือดสูงด้วยชุดป้องกันจุดเดือดสูงและฝาครอบกันความร้อน

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง