BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์ «การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำหรับงานจำนวนมาก»

การระเหยของตัวอย่างทดสอบจำนวนมากที่ระเหยได้ในเวลาเดียวกัน

Solution Parallel Evaporation Throughput Products

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน «การ ระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำหรับงานจำนวนมาก» เป็นเทคโนโลยีที่ทำการหมุนแบบ แนวราบและมีความยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบตัวอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมและ ประหยัดค่าใช้จ่าย

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ประสิทธิภาพสูงสุด

 • เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเตรียมความเข้มข้นของตัวอย่างได้มากถึง 96 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน
 • การระเหยอย่างรวดเร็วของตัวทำละลายที่มีจุดเดือดสูง (เช่น H2O/DMF/DMSO) เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
 • ไม่มีการปนเปื้อนเนื่องจากมีการปิดผนึกตัวอย่างในการทดสอบแยกแต่ละรายการ

เหมาะกับงานหลากหลาย

 • เหมาะกับงานหลากหลายสูงสุดในการทำงานกับปริมาตรตัวอย่างที่แตกต่างกัน (0.5 – 500 มิลลิลิตร)
 • เพิ่มความยืดหยุ่นด้วยชั้นวางตัวอย่างที่สามารถเปลี่ยนที่วางตัวอย่างให้เหมาะสมกับหลอดตัวอย่างขนาดต่างกันโดยใช้ร่วมกับฐานเครื่องเดียวกันได้
 • สามารถใช้ร่วมกันระหว่างชั้นวางตัวอย่างของ Syncore® และ Sepacore®

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีอัตราการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ได้ใหม่สูง
 • ไม่มีการแพร่กระจายตัวของตัวทำละลาย
 • การประหยัดพลังงานเนื่องจากมีการระเหยในเวลาเดียวกันของตัวอย่างจำนวนมาก
 • ไม่มีการใช้น้ำและการบำบัดน้ำผสมกับเครื่องทำความเย็น
ภาพรวม
Solution Parallel Evaporation Throughput Services

บริการและสนับสนุน

 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • คู่มือการใช้งาน
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
 • บริการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • การบริการและระบบเอกสาร (IQ/OQ)