BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์ « การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำหรับงานวิเคราะห์ในขั้นต่อไป»

ทดสอบตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อให้ได้ตัวอย่างสารเข้มข้นตามปริมาตรที่ต้องการ

Solution Parallel Evaporation Pre Analytical Services

คุณตั้งใจที่จะเตรียมให้ได้ความเข้มข้นถึง 12 ตัวอย่างในครั้งเดียวและให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการ «การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำหรับงานที่ต้องนำสารเข้มข้นไปวิเคราะห์ในการทดสอบ ขั้นต่อไป» ช่วยทำให้ประหยัดเวลา ได้ผลการทดสอบที่รับรองได้ รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการรับ ประกันความสามารถในการทำซ้ำและมีอัตราการได้สารละลายกลับคืนมาสูง

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

น่าเชื่อถือ

 • Flushback Module ส่วนประกอบที่ช่วยให้มีอัตราการได้สารระเหยกลับคืนสูง
 • ไม่มีการสูญเสียของสารประกอบที่ระเหยได้เนื่องจากการใช้ระบบหล่อเย็น ทำให้สารตัวอย่างมีความเข้มข้นตามที่กำหนดไว้
 • ไม่มีการปนเปื้อนเนื่องจากมีการปิดผนึกตัวอย่างในการทดสอบแยกแต่ละรายการ
 • ไม่มีการปนเปื้อนจากวัสดุ

ความคุ้มค่า

 • เพิ่มประสิทธิผลการผลิตโดยการเตรียมความเข้มข้นได้มากถึง 12 ตัวอย่างตามปริมาตรที่กำหนดไว้
 • ต้นทุนการดำเนินงานต่ำเนื่องจากไม่ต้องใช้ก๊าซไนโตรเจน
 • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ร่วมกับ SPE (การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง) และความสามารถในการเตรียมสารเข้มข้น

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีอัตราการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ได้ใหม่สูง
 • ไม่มีการแพร่กระจายตัวของตัวทำละลาย
 • ไม่มีการใช้น้ำและการบำบัดน้ำผสมกับเครื่องทำความเย็น
ภาพรวม
Solution Parallel Evaporation Pre-Analytical Services

บริการและสนับสนุน

 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • คู่มือการใช้งาน
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
 • บริการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • การบริการและระบบเอกสาร (IQ/OQ)
Scope Parallel Evaporation Pre-Analytical

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้