BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

ผลิตภัณฑ์ «การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน»

การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐาน

Solution Parallel Evaporation Essential Products

คุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันใน เวลาเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ «การระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน» ด้วยจำนวนตัวอย่างทดสอบ 12 ตัวอย่างโดยการระเหยแบบแนวระนาบที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มผลลัพธ์ ปริมาณการเตรียมตัวอย่างของคุณ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

เหมาะกับงานหลากหลาย

 

 • สามารถใช้ได้กับหลอดใส่ตัวอย่างที่หลากหลาย (เช่น ขวดแก้วในห้องทดลอง ขวดแบบราบและกลม และหลอดฟอลคอน)
 • ชั้นวางแบบ 6 หรือ 12 ตัวอย่างที่สามารถเลือกใช้งานสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความต้องการ

มีประสิทธิภาพ

 • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการระเหยตัวอย่างหลายตัวอย่างพร้อมกัน
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำเนื่องจากไม่ต้องการใช้ก๊าซไนโตรเจน
 • สามารถทำงานร่วมกับ Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้งานง่าย

 • การฝึกอบรมน้อยเนื่องจากการทำงานที่ง่าย
 • การควบคุมกระบวนการทำงานที่ง่ายดายด้วยชุดควบคุมสุญญากาศและฐานข้อมูลตัวทำละลาย
 • สามารถมองเห็นการทำงานได้ทุกขั้นตอนเนื่องจากภาชนะใส่ตัวอย่างสามารถมองเห็นการทำงานได้อย่างชัดเจน

 

ภาพรวม
Solution Parallel Evaporation Essential Services

บริการและสนับสนุน

 • บริการช่วยเหลือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง
 • คู่มือการใช้งาน
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • บริการสายด่วนช่วยป้องกันปัญหาจากการต้องหยุดทำงาน
 • บริการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • การบริการและระบบเอกสาร (IQ/OQ)
Solution Parallel Evaporation Essential Products

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้