BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

NIRWare® Software Suite (ชุดซอฟต์แวร์)

เสริมประสิทธิภาพให้กับงานประจำวัน

NIRWare Operator and NIRCal background

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ BUCHI FT-NIR ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เนื่องด้วยชุดซอฟต์แวร์ NIRWare ที่ชาญฉลาด เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ LIMS แบบสองทิศทางช่วย ให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัยและยืดหยุ่น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อย่างเต็มรูปแบบ หรือเมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ NIRAnywhere Software ก็จะทำให้สามารถบริหาร จัดการเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ของ BUCHI จำนวนมากที่อยู่ภายในเครือข่ายทั่วโลกหรือเครือข่าย ท้องถิ่นของบริษัทได้ในลักษณะรวมศูนย์

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ใช้งานง่าย

  • หน้าจอการทำงานที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการใช้ในสายการผลิตหรือในห้องปฏิบัติ การ
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่มีข้อผิดพลาดด้วยโมดูล LIMS แบบอัตโนมัติ
  • การบริหารจัดการเครือข่ายแบบหลายตำแหน่งที่รวมศูนย์ไว้ด้วยกันผ่านซอฟต์แวร NIRAnywhere Software
  • ลดความผิดพลาดในการใช้งานด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับชนิดของหน่วยทดสอบตัวอย่างเพื่อให้ สอดคล้องกับวิธีการตรวจวัด

ความปลอดภัยของข้อมูล

  •  บันทึกข้อมูลและกิจกรรมของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างปลอดภัยด้วยลายเซ็นแบบดิจิตอลและการเข้ารหัส
  • เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA ใน 21 CFR ส่วนที่ 11

มีความยืดหยุ่น

  • หน้าจอการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานและความต้องการที่ต่างกัน
  • รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทิศทางที่หลากหลาย (MS Excel, Adobe Pdf, CSV, XML เป็นต้น)
  • การถ่ายโอนข้อมูลแบบอัตโนมัติไปยังระบบ ERP ของบริษัทและระบบการสร้างรูปแบบ (Brill Formulations, Aunir Specman เป็นต้น)
Features
NIRWare Software Operator Interface

อินเตอร์เฟสของ NIRWare Operator

การวัดตรวจสอบทั้งหมดสามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ NIRWare Operator ซึ่งสามารถปรับแต่งอินเตอร์เฟสผู้ใช้ได้ตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน ขั้นตอนการทำงานมาตรฐานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์จะให้ข้อมูลแนะนำแก่ผู้ใช้ในการทำงาน โดยในโหมดงานประจำวัน ผู้ใช้จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวอย่างเพียงแค่ไม่กี่ข้อมูลเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถป้อนข้อมูลได้โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วย  

 
NIRWare Application Designer

NIRWare Application Designer

กำหนดรูปแบบการทำงานเฉพาะของคุณได้ง่ายๆ ในสี่ขั้นตอน NIRWare Application Designer ช่วยให้สามารถปรับแต่งอินเตอร์เฟสผู้ใช้ของ NIRWare Operator ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงการแจ้งเตือนและค่าต่างๆ ได้หลายภาษา   

 
NIRWare Operator Touchscreen Interface

อินเตอร์เฟสแบบทัชสกรีนของ NIRWare Operator

อินเตอร์เฟสแบบทัชสกรีนของ NIRWare Operator ช่วยให้การทำงานในแต่ละวันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

NIRWare Security Designer

NIRWare Security Designer

ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ สำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษ จำเป็นต้องมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือโมดูลซอฟต์แวร์แต่ละส่วนเอาไว้อย่างละเอียด และสิ่งที่จำเป็นสำหรับการกำหนดการเข้าถึงดังกล่าวนั้นก็คือ ระบบจัดการผู้ใช้แบบครบวงจร