BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

«NIRSolutions™ สำหรับห้องปฏิบัติการ»

ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำภายในไม่กี่วินาที

NIRFlex Laboratory Solutions

ข้อมูลที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือสำคัญมากต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์วิจัยหรือควบคุม คุณภาพ «NIRSolutions™ สำหรับห้องปฏิบัติการ» มีชุดทดสอบสำหรับตัวอย่างหลากหลายประเภทและ ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

 • ชุดทดสอบตัวอย่างที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น: วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ผง เม็ด เกล็ด และของเหลว

รวดเร็วและปลอดภัย

 • ได้ผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที
 • ได้พารามิเตอร์หลายตัวในเวลาเดียวกัน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือสารละลายต่าง ๆ และไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอย่าง
 • ถ่ายโอนข้อมูลเข้าระบบ LIMS ได้อัตโนมัติ

คุณภาพของข้อมูลที่เหนือกว่า

 • ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้อง เนื่องจากเป็นระบบ FT-NIR ที่มีความแม่นยำสูง
 • ซอฟท์แวร์เคโมเมตริกซ์ประสิทธิภาพสูงช่วยให้สามารถทำนายผลได้ครอบคลุมมากขึ้น
 • สามารถถ่ายโอนสมการเทียบมาตรฐานได้โดยตรงสำหรับเครื่องตัวอื่นๆ ในเครือข่ายได้  
ภาพรวม
NIRFlex N-500 Preventive Maintenance Service Support

บริการและสนับสนุน

 • การฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้น
 • การฝึกอบรมระดับสูงในเรื่องสมการเทียบมาตรฐาน
 • บริการตรวจสอบการติดตั้งและใช้งานตามมาตรฐาน IQ/OQ
 • บริการสร้างสมการเทียบมาตรฐาน
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ
 • บริการสายด่วนช่วยให้แก้ปัญหารวดเร็วขึ้น
NIRFlex N-500 Solids Flow-Cell Laboratory