BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

«NIRSolutions™ บริเวณสายการผลิต»

การวิเคราะห์สินค้าระหว่างผลิตอย่างรวดเร็วที่สายการผลิต

NIRMaster At-line meat products

คุณต้องการการควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิตที่รวดเร็วเพื่อที่จะลดปริมาณของเสียและทำให้ การดำเนินงานด้านการผลิตเกิดประโยชน์สูงสุด «NIRSolutions™ บริเวณสายการผลิต» ของเราได้นำ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ของ FT-NIR ที่แม่นยำมาใช้กับสภาพแวดล้อมการผลิตเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติ ทางเคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

 • ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำภายในเวลาเพียง 16 วินาที
 • สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงปริมาณได้หลายตัวในคราวเดียวกัน แม้ว่าตัวอย่างจะมีความเข้มข้นต่ำ
 • สมการเทียบมาตรฐานสำเร็จรูปใช้งานได้รวดเร็วและประหยัดเวลา
 

ทนทานและเชื่อถือได้

 • การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นระบบ FT-NIR ใช้อุปกรณ์แยกแสงแบบโพลาไรเซชั่น ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและมีคอมพิวเตอร์ในตัวเครื่อง
 • มีหลอดกำเนิดแสงสำรองในตัวเครื่อง สลับการใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถกันฝุ่นและกันน้ำได้ (IP54)
 

ใช้งานง่าย

 • ระบบหน้าจอสัมผัสที่ใช้ง่าย
 • สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลในห้องปฏิบัติการเพื่อออกแบบการใช้งานให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
 • ทำความสะอาดง่าย (IP54)
ภาพรวม
NIRMaster At-line dairy industry

บริการและสนับสนุน

 • การฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้น
 • การฝึกอบรมระดับสูงในเรื่องสมการเทียบมาตรฐาน
 • บริการตรวจสอบการติดตั้งและใช้งานตามมาตรฐาน IQ/OQ
 • บริการสร้างสมการเทียบมาตรฐาน
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการตรวจสอบตาม IQ/OQ
 • บริการสายด่วนช่วยให้แก้ปัญหารวดเร็วขึ้น