BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

NIRMaster™ Essential

ประสิทธิภาพสูงสุดของ FT-NIR

การควบคุมคุณภาพและข้อมูลโภชนาการของอาหารสัตว์, อาหารสัตว์เลี้ยง, ผลิตภัณฑ์แป้งและเบเกอรี่ที่รวดเร็ว NIRMasterTM Essential มาพร้อมวัสดุ food-grade PMMA ความถูกต้องแม่นยำ และประสิทธิภาพการทำซ้ำของเทคโนโลยีฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มแบบโพลาไรเซชัน ร่วมกับการออกแบบที่ถูกสุขอนามัยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการป้องกันฝุ่น ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายตามความต้องการของเครื่องมือที่อยู่บริเวณสายการผลิต

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

  • ให้ค่าการวัดซ้ำที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยี Fourier Transform NIR (FT-NIR)
  • ตรวจวัดหลายพารามิเตอร์ได้พร้อมกันอย่างแม่นยำ
  • ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำเนื่องจากมีเลเซอร์ภายในระบบช่วยควบคุมความแม่นยำใน การวัดความยาวคลื่นแสง

ใช้งานง่าย

  • ประหยัดเวลาในการเก็บตัวอย่างด้วยสมการเทียบมาตรฐานสำเร็จรูป
  • ติดตั้งได้กับจอมอนิเตอร์และแป้นพิมพ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
  • กันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน IP54
  • การออกแบบถูกสุขลักษณะและทำความสะอาดง่าย

เชื่อถือได้

  • ค่าที่อ่านได้มีความน่าเชื่อถือด้วยระบบแยกความยาวคลื่นแสงแบบ FT Polarization Interferometer ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี
  • มีชุดทดสอบมาตรฐานภายในตัวเครื่อง สามารถวัดประสิทธิภาพระบบได้ทุกเวลาตามต้องการ
  • ใช้งานได้ต่อเนื่องด้วยระบบหลอดกำเนิดแสงสองหลอด
           
Features
NIR Polarization Interferometer wedges

อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบโพลาไรเซชั่นจาก BUCHI

BUCHI ได้ทำการปรับปรุงอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบโพลาไรเซชั่นชนิดควอตซ์ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ให้การยอมรับในประสิทธิภาพ โดยการนำผลึกที่มีดัชนีการหักเหแสงสูงมากมาใช้ ส่งผลให้ได้ความละเอียดสูงสุดและขนาดที่เล็กลงโดยที่ยังคงข้อดีของการป้องกันผลกระทบจากการรบกวนทางกลเอาไว้ เหตุผลที่ทำให้อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงคือ ความแตกต่างของรูปแบบการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนเส้นทางลำแสงทั้งสองลำในผลึกไบรีฟรินเจนต์ที่มีความหนาไม่เท่ากันในแต่ละส่วน ในขณะที่การรบกวนทางกลจะส่งผลโดยตรงต่อการแทรกสอดของแสงในอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบไมเคิลสัน อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบผลึกนั้นสามารถที่จะลดผลกระทบดังกล่าวลงได้ตั้งแต่ 10 ถึง 20 เท่า  

 

การออกแบบให้ทำความสะอาดได้ง่ายช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาหาร

ด้วยการออกแบบที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายถูกสุขอนามัยและสอดคล้องตามมาตรฐานการป้องกัน (IP) ระดับสูงรองรับการทำงานประจำวันในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ NIRMasterTM Essential ใช้วัสดุ food-grade PMMA ที่มีการป้องการระดับ IP54

FT-NIR Twin Lamp Module

โมดูลหลอดไฟคู่

BUCHI ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความพร้อมใช้งานของสเปกโตรมิเตอร์แบบ NIR โดยสเปกโตรมิเตอร์แบบ NIR ของเรานั้นมีการติดตั้งโมดูลหลอดไฟคู่ โมดูลนี้จะสลับไปใช้หลอดไฟดวงที่สองโดยอัตโนมัติในกรณีที่หลอดไฟดวงแรกไม่สามารถใช้งานได้ การออกแบบดังกล่าวช่วยลดปัญหาจากการต้องหยุดใช้งานอุปกรณ์ และยังช่วยให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการสั่งซื้อหลอดไฟเพื่อนำมาเปลี่ยนอีกด้วย โดยที่ในระหว่างการสั่งซื้อ คุณยังคงสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

Additional features

NIR Applications Finder

Quickly find relevant precalibration details and expected performance for your application using the on-line NIR applications finder.

Discover now

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง