BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

NIRFlex N-500

สเปกโตรมิเตอร์แบบ FT-NIR ในลักษณะโมดูล

NIRFlex N500 FT-NIR Spectrometer

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ N-500 FT-NIR ให้ผลวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือสำหรับการควบคุมคุณภาพ รวมทั้ง การวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ NIRFlex N-500 มีชุดอุปกรณ์ทดสอบตัวอย่างและอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมเพื่อความมีประสิทธิภาพ ในระดับสูงสุด

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

เชื่อถือได้และยืดหยุ่น

  • ให้ค่าความยาวคลื่นที่แม่นยำสูงจึงให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำ
  • ถ่ายโอนสมการจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งได้โดยตรงและไม่ยุ่งยาก
  • วิเคราะห์ตัวอย่างได้หลายประเภท (ของแข็ง ผง เม็ดเล็ก ของหนืด ของเหลว เป็นต้น) ด้วย หน่วยทดสอบที่เฉพาะเจาะจง

รวดเร็ว ประหยัด และใช้งานง่าย

  • ให้ผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที
  • วัดได้หลายพารามิเตอร์ในเวลาเดียวกัน
  • ไม่ใช้สารเคมีและตัวทำละลาย
  • ใช้งานง่ายและการจัดการไม่ยุ่งยาก

มีประสิทธิภาพสูง

  • ผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่รวดเร็วทำให้สามารถปรับกระบวนการทำงานที่เหมาะสมได้ในเวลาอัน สั้น
  • ต้นทุนในการบำรุงรักษาต่ำ อะไหล่บางตัว เช่น หลอดกำเนิดแสง ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องสอบเทียบเครื่องซ้ำๆ
  • ใช้งานได้ต่อเนื่องด้วยระบบหลอดกำเนิดแสงสองหลอด
 
Features
NIR Polarization Interferometer wedges

อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบโพลาไรเซชั่นจาก BUCHI

BUCHI ได้ทำการปรับปรุงอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบโพลาไรเซชั่นชนิดควอตซ์ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ให้การยอมรับในประสิทธิภาพ โดยการนำผลึกที่มีดัชนีการหักเหแสงสูงมากมาใช้ ส่งผลให้ได้ความละเอียดสูงสุดและขนาดที่เล็กลงโดยที่ยังคงข้อดีของการป้องกันผลกระทบจากการรบกวนทางกลเอาไว้ เหตุผลที่ทำให้อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงคือ ความแตกต่างของรูปแบบการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนเส้นทางลำแสงทั้งสองลำในผลึกไบรีฟรินเจนต์ที่มีความหนาไม่เท่ากันในแต่ละส่วน ในขณะที่การรบกวนทางกลจะส่งผลโดยตรงต่อการแทรกสอดของแสงในอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบไมเคิลสัน อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบผลึกนั้นสามารถที่จะลดผลกระทบดังกล่าวลงได้ตั้งแต่ 10 ถึง 20 เท่า  

 
FT-NIR Twin Lamp Module

โมดูลหลอดไฟคู่

BUCHI ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความพร้อมใช้งานของสเปกโตรมิเตอร์แบบ NIR โดยสเปกโตรมิเตอร์แบบ NIR ของเรานั้นมีการติดตั้งโมดูลหลอดไฟคู่ โมดูลนี้จะสลับไปใช้หลอดไฟดวงที่สองโดยอัตโนมัติในกรณีที่หลอดไฟดวงแรกไม่สามารถใช้งานได้ การออกแบบดังกล่าวช่วยลดปัญหาจากการต้องหยุดใช้งานอุปกรณ์ และยังช่วยให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการสั่งซื้อหลอดไฟเพื่อนำมาเปลี่ยนอีกด้วย โดยที่ในระหว่างการสั่งซื้อ คุณยังคงสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

FT-NIR integrated standards

มาตรฐานรวม

สเปกโตรมิเตอร์ FT-NIR ทุกเครื่องของ BUCHI มาพร้อมกับฟิลเตอร์สีเทาและมาตรฐานความยาวคลื่นแบบต่างๆ ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบความแม่นยำของความยาวคลื่น อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน และความเป็นเส้นตรงได้โดยใช้โมดูลซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ การตรวจสอบค่าดังกล่าวเหล่านี้รวมกันเรียกว่า การทดสอบความเหมาะสมของระบบ (System Suitability Test หรือ SST) ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมยาเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด

Additional features

NIR Applications Finder

Quickly find relevant precalibration details and expected performance for your application using the on-line NIR applications finder.

Discover now

วีดีโอผลิตภัณฑ์