BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

NIR-Online

ควบคุมคุณภาพการผลิตแบบต่อเนื่อง

การตรวจติดตามค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญอย่างใกล้ชิด เช่น ความชื้น ไขมัน หรือโปรตีน มีส่วนช่วยในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง เครื่องสเปกโตรสโคปี NIROnline®สามารถควบคุมการตรวจวัดได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องภายในไม่กี่วินาที

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

  • ข้อมูลที่ครอบคลุมผ่านตัวเลือกการวัดที่หลากหลายในเครื่องเดียว (NIR, VIS, กล้อง CCD ความ ละเอียดสูง)
  • ควบคุมค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันในแบบต่อเนื่อง
  • การวัดที่รวดเร็วของผลิตภัณฑ์แบบเคลื่อนที่ได้

ใช้งานง่าย

  • ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ให้ประสิทธิภาพในการตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ คุณ
  • พร้อมใช้งานและมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานได้ อย่างดีเยี่ยม
  • ปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยไม่ยุ่งยากด้วยฟังก์ชันสร้างสมการอัตโนมัติ
  • ระบบจัดการเอกสารสำเร็จรูปผ่านการสร้างรายงานโดยอัตโนมัติและฟังก์ชันตรวจสอบความ ถูกต้อง

เชื่อถือได้

  • การทำงานแบบต่อเนื่องด้วยระบบป้องกันแบบหลอดไฟคู่แม้ในกรณีที่หลอดไฟไม่ทำงาน
  • เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ที่สามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวเครื่องและมีความทนทานภาย ใต้การรับรองจาก IP68 และ ATEX
  • การออกแบบที่เหมาะกับอุตสาหกรรมซึ่งมีสภาพการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การสั่น สะเทือน

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง