BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

NIR-Online Multipoint System

ควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ BUCHI NIR-Online® ช่วยให้การตรวจติดตามค่าพารามิเตอร์หลัก เช่น ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า แป้ง ไฟเบอร์ หรือน้ำมันตกค้างในทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หัว Multipoint นวัตกรรมใหม่ให้วิธีที่คุ้มค่าอย่างยิ่งในการตรวจติดตามจุดตรวจสอบที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเมล็ดพืชและเมล็ดพืชน้ำมัน รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ เป็นต้น

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ประหยัด

 • ควบคุมการผลิตได้ทั้งกระบวนการในราคาที่ไม่แพงด้วยจำนวนหัว Multipoint ถึงเก้าหัวที่สามารถใช้ร่วมกันในเซ็นเซอร์ Multipoint เพียงตัวเดียว
 • ลดการใช้ใยแก้วนำแสงที่มีราคาแพงด้วยการเชื่อมต่อหัว Multipoint แบบ Daisy Chain (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
 • ระบบจัดการเอกสารสำเร็จรูปโดยใช้ฟังก์ชันการสร้างรายงานและการตรวจสอบความถูกต้องในรูปแบบอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดเวลา
 • ฟังก์ชัน AutoCalibration® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยกำจัดความต้องการในการพัฒนาการปรับเทียบเฉพาะภายในองค์กรหรือการซื้อฐานข้อมูลการปรับเทียบ

คืนทุนเร็ว

 • ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งปี
 • การปรับแก้กระบวนการทำงานให้ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ทันที ลดปริมาณของเสียให้น้อยลงและไม่ต้องทำงานซ้ำ
 • การปรับค่าพารามิเตอร์หลักให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตที่ได้รับการยอมรับ

 • ออกแบบให้มีความทนทานเพื่อรับมือกับสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การสั่นสะเทือน อุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด ลม หรือความชื้น
 • ใช้งานง่ายด้วยยูสเซอร์อินเทอร์เฟซที่มีประสิทธิภาพและผสานรวมเข้ากับระบบควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างลงตัว
 • ความสามารถการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP65) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX (ก๊าซและฝุ่น)
 • ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเพื่อการตรวจวัดตำแหน่งที่ต้องการ เช่น การไหลที่ไม่ต่อเนื่องของผลผลิตในอุปกรณ์ยกถ้วย

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง