BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ NIR-Online «Inspection»

การตรวจสอบสินค้าขาเข้าและผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

Inspection Solution

BUCHI NIR-Online® นำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับวัสดุแบบเคลื่อนที่ได้บนระบบสายพานและระบบยกที่หลากหลาย การผสานรวมฟังก์ชันการทำงานของเครื่องตรวจสอบภายในกระบวนการผลิต NIR-Online เข้ากับโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในทุกจุดของการผลิต การตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า การตรวจสอบสินค้าระหว่างการผลิตหรือขั้นสุดท้าย เป็นการตรวจวัดแบบตอบสนองทันทีที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมสินค้าขาเข้า คัดแยก หรือตรวจสอบสินค้าทั้งหมดของรถบรรทุกก่อนที่จะจัดส่งไปยังลูกค้า

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

การควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ

 • การตรวจวัดทั้งขาเข้าและขาออกแบบตอบสนองทันที
 • มั่นใจได้สูงสุดด้วยการตรวจสอบการผลิตทั้งหมดแทนการสุ่มตัวอย่าง
 • การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์หลายค่าพร้อมกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
 • การตรวจวัดที่รวดเร็วในกระบวนการนำเข้าหรือถ่ายออก ทำให้รถบรรทุก รถไฟ หรือเรือไม่ต้องเสียเวลารอสินค้า

เพิ่มระดับความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน

 • การตรวจวัดที่แม่นยำตลอดเวลาด้วยโปรแกรมที่จะช่วยคัดแยกผลผลิตโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงการทำงานของชิ้นส่วนทางกล
 • เครื่องวิเคราะห์ NIR แบบ Diode Array ความเร็วสูงสำหรับการตรวจวัดทุก 6 มม.ที่ความเร็วสายพาน 80 เมตร/นาที
 • ปรับระดับวัตถุที่มีความสูงแตกต่างกันบนระบบลำเลียงได้อย่างเหมาะสมด้วยการตรวจวัดระยะห่างที่รองรับได้ถึง 400 มม.

ใช้งานง่าย

 • ระบบอัตโนมัติทั้งกระบวนการ:
  • การเก็บตัวอย่างอ้างอิงโดยเครื่องถ่ายตัวอย่างแบบบายพาส (อุปกรณ์เสริม)
  • ระบบจัดการข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันการสร้างรายงานและการตรวจสอบความถูกต้อง
  • ฟังก์ชันการสร้างสมการแบบอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดเวลา
ภาพรวม
Your NIR-Online «Inspection» Solution

บริการและสนับสนุน

 • การฝึกอบรมการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
 • การฝึกอบรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
 • การจัดทำรายงานที่ครอบคลุม
 • การสนับสนุนระยะไกลผ่านระบบออนไลน์
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์
Your NIR-Online «Inspection» Solution

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้