BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ NIR-Online «InProcessControl»

ปรับปริมาณผลผลิตที่ได้ให้มีความเหมาะสมสูงสุด

In Process Control

ผลิตภัณฑ์ BUCHI NIR-Online® InProcessControl ช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดด้วยการปรับแก้กระบวนการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยทันที เช่น การตรวจสอบความชื้น โปรตีน ไขมัน หรือส่วนประกอบตกค้างภายในเครื่องจักรโดยตรง ซึ่งแสดงข้อมูลให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นหรือเมื่อสิ้นสุดรอบการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตระดับสูงสุด นอกจากนี้ การปรับให้มีค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม สามารถลดความเสียหายที่เกิดกับเครื่องจักรได้ การผสานรวมการทำงานที่สมบูรณ์แบบของเครื่องวิเคราะห์ NIR-Online กับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม ช่วยยกระดับการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เช่น การเติมส่วนประกอบต่างๆ ในการผสม

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ยกระดับความเชี่ยวชาญของห้องควบคุม

 • แสดงค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญในระบบควบคุมกระบวนการผลิตที่มีอยู่ได้โดยตรงผ่าน
  • Modbus
  • Profibus
  • Datalab IO, TCP/IP, RS422 และมาตรฐานอื่นๆ

ติดตั้งง่าย

 • การผสานรวมระบบ BlueTooth ไร้สายเพื่อการสั่งงานเครื่องจักร
 • อุปกรณ์ประกอบจำนวนมากสำหรับการผสานรวมการทำงานโดยตรง
 • การออกแบบที่แข็งแรงทนทานพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศสำหรับตำแหน่งติดตั้งภายนอกอาคาร

การลงทุนที่คุ้มค่า

 • เครือข่ายบริการที่ครอบคลุมและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
 • พร้อมให้บริการสนับสนุนและแนะนำการใช้งานผ่านระบบออนไลน์
 • การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการภายนอกเป็นอย่างมาก
 • ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งปี
ภาพรวม
Your NIR-Online «InProcessControl» Solution

บริการและสนับสนุน

 • การฝึกอบรมการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
 • การฝึกอบรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
 • การจัดทำรายงานที่ครอบคลุม
 • การสนับสนุนระยะไกลผ่านระบบออนไลน์
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์
Your NIR-Online «InProcessControl» Solution

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้