BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

คุณอยู่ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ NIR-Online «ExProof»

ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยเมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

ExProof

ผลิตภัณฑ์ BUCHI NIR-Online® ExProof เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการ เกิดการระเบิด เครื่องตรวจสอบภายในกระบวนการผลิตสามารถรองรับแรงดันสูงได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงสามารถแยกส่วนก๊าซไวไฟออกจากระบบได้ตลอดเวลา มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งเนื่องจากไม่ จำเป็นต้องติดตั้งตู้ป้องกันการระเบิดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ BUCHI ExProof ยังสามารถใช้งาน ร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผสานรวมการทำงานของเราได้อีกมากมายด้วย

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ประหยัด

 • เครื่องวิเคราะห์ที่รองรับการทำงานภายใต้ระดับแรงดันสูง
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ป้องกันการระเบิดที่มีราคาแพง
  • ไม่ต้องใช้ไฟเบอร์ออพติกที่มีราคาแพงในการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตู้ป้องกันการระเบิด
 • ฟังก์ชัน AutoCalibration® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยจัดการความต้องการในการสร้างและอัพเดตสมการเฉพาะของตัวอย่างนั้นๆ หรือสมการสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

ใช้งานง่าย

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ที่หลากหลายสำหรับตัวอย่างของเหลว ของแข็ง ของเหนียว และของหนืด
 • ระบบจัดการเอกสารสำเร็จรูปโดยใช้ฟังก์ชันการสร้างรายงานและการตรวจสอบความถูกต้องในรูปแบบอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดเวลา
 • แสดงค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญในระบบควบคุมกระบวนการผลิตที่มีอยู่ได้โดยตรง

คืนทุนเร็ว

 • ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งปี
 • การปรับแก้กระบวนการทำงานให้ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ทันที ลดปริมาณของเสียให้น้อยลง และไม่ต้องทำงานซ้ำ
 • การปรับค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด
ภาพรวม
Your NIR-Online «ExProof» Solution

บริการและสนับสนุน

 • การฝึกอบรมการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
 • การฝึกอบรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
 • การจัดทำรายงานที่ครอบคลุม
 • การสนับสนุนระยะไกลผ่านระบบออนไลน์
 • โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์
Your NIR-Online «ExProof» Solution

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาประยุกต์ใช้