BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Melting Point M-560 (เครื่องหาจุดหลอมเหลว)

การวิเคราะห์ที่รวดเร็วและง่ายดาย

Melting Point M-560

Melting Point M-560 เครื่องสำหรับการหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดย เฉพาะ ช่วยให้การสังเกตการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะสามารถดำเนินการผ่านเลนส์ขยายร่วม กับการปรับเทียบและขั้นตอนในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจได้ถึงการวัดที่มีความ แม่นยำสูง

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

ใช้งานง่าย

  • อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและรองรับหลายภาษา
  • มองเห็นกระบวนการหลอมได้ง่ายผ่านเลนส์ขยาย
  • ผลการทำซ้ำมีความแม่นยำเนื่องจากการบรรจุตัวอย่างที่ได้คุณภาพของ BUCHI Sample Loader(เครื่องโหลดตัวอย่าง)
  • จัดเก็บแคพิลลารี่ได้อย่างสะดวก

แม่นยำ

  • วัดและตั้งค่าอุณหภูมิได้แม่นยำสูง
  • ให้การปรับเทียบเครื่องมือของคุณอย่างถูกต้องโดยใช้เมนู
  • ตรวจสอบการปรับเทียบได้อย่างง่ายดายโดยใช้สารมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง

รวดเร็ว

  • ร่นระยะเวลาของรอบการวัดด้วยการเพิ่มความร้อนและลดความเย็นลงอย่างรวดเร็ว
  • สามารถประเมินค่าในครั้งแรกได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การไล่ระดับอุณหภูมิได้ถึง 20 °C/นาที
  • ทำการวัดแบบคู่ขนานได้มากถึง 3 ตัวอย่าง
Features
Sample Determination

การวิเคราะห์ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ตัวอย่างสามารถทำได้สามตัวอย่างพร้อมกัน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ผ่านทางจอแสดงผลที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นขยายภาพ 2.5 เท่า ทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างเที่ยงตรง ระบบยังสามารถตรวจหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการหลอมเหลวพร้อมทั้งบันทึกค่าได้โดยใช้เพียงปุ่มเดียว บล็อกให้ความร้อนมีการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจึงช่วยให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้น ส่งผลให้จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น

Heating Block

บล็อกให้ความร้อน

บล็อกให้ความร้อนมีการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจึงช่วยให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้น ส่งผลให้จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น

Calibration

การปรับเทียบ

การปรับเทียบผ่านทางเมนูเต็มรูปแบบและ Calibration Standards (มาตรฐานการปรับเทียบ) จาก BUCHI ช่วยรับประกันความถูกต้องของการปรับเทียบ

M-569_sample_loader_02

Sample Loader M-569 (เครื่องบรรจุตัวอย่าง)

บรรจุตัวอย่างลงในแคพิลลารีสำหรับเครื่อง Melting Point จาก BUCHI ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 

Printer and keyboard

เครื่องพิมพ์และคีย์บอร์ด

เครื่องพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม) ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารข้อมูลผลการปรับเทียบ การวิเคราะห์จุดหลอมเหลว และการวิเคราะห์จุดเดือดตามมาตรฐาน GLP/GMP โดยสามารถใช้คีย์บอร์ด (อุปกรณ์เสริม) เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการป้อนค่าพารามิเตอร์ของตัวอย่างได้เช่นกัน