BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314

เครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ

Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314

Recirculating Chiller F-305 / F-308 / F-314 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานร่วม กับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่นเครื่อง ระเหยสารแบบหมุน เครื่องระเหยสารหลายตัวอย่างพร้อม กัน ระบบเจลดาห์ล และเครื่องสกัดสาร การตั้งอุณหภูมิจากส่วนกลางที่ง่ายและสะดวก โหมด ECO ประหยัดพลังงาน และการเริ่ม/หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานร่วมกับระบบ Rotavapor® R-300

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

มีประสิทธิภาพ

  • การกลั่นที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากผสานการทำงานเข้ากับระบบการระเหยสารแบบหมุนของ BUCHI ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ประหยัด เวลาด้วยการเริ่มทำงานทันทีด้วยการปรับแรงดันอัตโนมัติแบบไดนามิกโดยไม่ต้อง รอให้อ่างทำความร้อนและเครื่องทำความเย็นมีอุณหภูมิถึงที่ตั้งไว้

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • โหมด ECO: ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยความร้อนด้วยการเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ขณะไม่ได้ใช้งาน
  • ไม่ใช้นำ
  • เพิ่ม ความจุในการกลั่นให้มีระดับสูงสุด ในขณะเดยี วกนั กล็ ดการปล่อยสารละลายด้วยการผสาน รวมพารามิเตอร์กระบวนการทำงานท้งั หมดอยา่ งชาญฉลาดโดยใช้ Interface I-300 / I-300 Pro

ตอบสนองฉับไว

  • การผสานรวมเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย
    • ระบบ BUCHI Rotavapor® R-300 ทำงานอย่างอัตโนมัติครบวงจรโดยใช้พารามิเตอร์ กระบวนการทำงานทั้งหมด
    • ผลิตภัณฑ์เจลดาห์ลและเครื่องสกัดของ BUCHI
Features

ประหยัดเวลาในการกลั่นสารแบบพลวัต

เริ่มต้นการกลั่นสารได้ทันทีเมื่อเชื่อมต่อเครื่องทำความเย็นเข้ากับ Interface I-300 / I-300 Pro เนื่องจากแรงดันจะถูกปรับแบบไดนามิกจนกระทั่งอุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นถึงจุดที่กำหนดแล้ว นอกจากนี้ยังไม่ต้องเสียเวลารอเดินเครื่อง ทำให้ประหยัดเวลาได้อย่างมาก

ลดผลกระทบจากกระบวนการทำงานที่มีต่อสภาพแวดล้อม

เครื่องทำความเย็นมีระบบวงจรแบบลูปปิดเพื่อให้สามารถใช้สารทำความเย็นชุดเดิมได้ตลอดเวลา จึงไม่เกิดของเสีย เพิ่มความยั่งยืน และความคุ้มค่าได้อย่างสูงสุด

ให้ความสามารถในการทำซ้ำที่คงทนแม้ในสภาพอากาศร้อน

การรักษาอุณหภูมิของสารทำความเย็นให้มีอุณหภูมิคงที่โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศภายนอก จะทำให้กระบวนการกลั่นสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถทำซ้ำได้

ล็อคอุณหภูมิ

ล็อคอุณหภูมิที่ตั้งไว้ด้วยการกดปุ่มควบคุมเพ่อื ป้องกนั การเปลี่ยนค่าโดยไม่ตั้งใจ

ประหยัดน้ำและพลังงาน

เมื่อใช้งานร่วมกับโหมด ECO ของอินเตอร์เฟส จะสามารถสั่งงานให้เครื่องทำความเย็นอยู่ในโหมดสแตนด์บายเมื่อไม่มีการกลั่นสารได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้ประหยัดได้ทั้งน้ำและพลังงาน

การนำทาง

ตั้งค่าอุณหภูมิการทำความเย็นอย่างสะดวกโดยตรงท่เี ครื่องทำความเยน็หรือ Interface I-300 / I-300 Pro ส่วนกลาง

Additional features
Rotavapor R-300

Rotavapor® R-300 – ที่สุดแห่งความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย

R-300 คือระบบเครื่องมือแบบโมดูลที่มอบประสิทธิภาพในการกลั่นสารได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งกว่า มาพร้อมส่วนประกอบมากมายให้เลือกใช้ เช่น คอนเดนเซอร์ อ่างให้ความร้อน และเครื่องแก้ว เพื่อการสร้างระบบที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง

Rotavapor® R-300

i300 i300 pro interfaces Rotavapor

Interface I-300 / I-300 Pro – ระบบอัจฉริยะเพื่อการควบคุมที่แม่นยำในเวลาอันสั้น

พารามิเตอร์ทั้งหมดของ Rotavapor® สามารถควบคุมได้โดยอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เฟส จึงทำให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นและช่วยให้ระบบ
ทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนคอยดูแล ทั้งยังสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าด้วยการตรวจสอบกระบวนการทำงานนอกสถานที่

Interface I-300

Interface I-300 Pro

Vacuum Pump V-300 / V-600

ปั๊มสุญญากาศ V-300 / V-600 – ควบคุมแรงดันได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อการกลั่นสารที่เสถียร

ปั๊มสุญญากาศจะควบคุมแรงดันด้วยการควบคุมความเร็วเพื่อให้การกลั่นสารสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ปั๊มสามารถทำงานได้อย่างเงียบสนิทและมีให้เลือกใช้งาน 2 ขนาด ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กระบวนการกลั่นสารละลายที่มีจุดเดือดสูงและจุดเดือดต่ำ

Vacuum Pump V-300 / V-600

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง